Chính sách bảo hành

Shopping Việt Nam - Mua hàng chính hãng

Số điện thoại tiếp nhận bảo hành: 0989895300 - Zalo: 0963503856

Địa chỉ kho tiếp nhận bảo hành: Đường 205, X18, Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam

Email: lienhe.shopping @gmail.com

Website: https://shopping.net.vn/